სექტემბერი 2018

სექტემბერი 2018
ნომერი: 3
თვე: სექტემბერი
წელი: 2018
Giorgi Iashvili, Aleksandre Lomadze-Gabiani