მარტი 2022

ნომერი: 1 თვე: მარტი წელი: 2022  გადმოწერეთ სრული კრებული Doctor of Pedagogical Sciences, Professor of RAE, Igor Kozubtsov, Candidate of Engineering Sciences, Lesya Kozbtsova, Candidate of Engineering Sciences, Associate Professor, Valery Leshchina ინფორმაციული უსაფრთხოება, კიბერ უსაფრთხოება Tamari Kuchukhidze კრიპტოგრაფია Alexei Arina კიბერ უსაფრთხოება Sergiy Gnatyuk, Zhadyra Avkurova, Andriy Tolbatov, Yevheniia...