„რუტკიტი“, როგორც კიბერდანაშაულის იარაღი

ავტორი: ნათია ფილაშვილი , მარიამ კიკლიაშვილი
ორგანიზაცია: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის, III კურსის სოციოლოგიის მიმართულების სტუდენტი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაკალავრიატის, III კურსის სოციოლოგიის მიმართულების სტუდენტი.

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: კიბერსივრცე, კიბერდანაშაული, დისტანციური მართვის მექნიზმი(RAT), მალვეარი(Malware), “რუტკიტი“;
აბსტრაქტი. XXI საუკუნეში, სწრაფი ტექნოლოგიური პროგრესის პარალელურად, გამოუვლენელი და გაუხსნელი დანაშაულების ყველაზე მზარდი ტენდენცია კიბერდანაშაულის კუთხით აღინიშნება, რომელსაც ხშირად „მომავლის დანაშაულსაც“ უწოდებენ. მავნე პროგრამები, რომლებიც კიბერდანაშაულის ერთ-ერთი მთავარი მექანიზმია, თითოეულ ჩვენგანს მათ მსხვერპლად ადვილად გვაქცევს. სწორედ, ერთ-ერთ ასეთ მავნე პროგრამას წარმოადგენს „რუტკიტი“, რომლის საშუალებითაც მსოფლიოში 60 000-მდე ადამიანი დაზარალდა.

ბიბლიოგრაფია

1."What is a rootkit and how to remove it" Written by Serge Malenkovich on March 28, 2013 https://www.kaspersky.com/blog/rootkit/1508/?fbclid=IwAR3fQU_Cldd3WgxwKomc2IJ7n_nO-Fj62IDPv2Kobkl-A3T26zh3qx7MbFQ
2."ROOTKIT: WHAT IS A ROOTKIT? Rootkit: What Is a Rootkit, Scanners, Detection and Removal Software" https://www.veracode.com/security/rootkit?fbclid=IwAR0hx_sd739-mYTSAn8Q4u8R48BTrIA-OF-7_z832CaHaQnir_lF2hB-_3M
3."What is Malware? How Malware Works & How to Remove It" by Joseph Regan on July 11, 2019 https://www.avg.com/en/signal/what-is-malware?fbclid=IwAR1up9OviyqJypGSZeKYi_j8UtryCh89ZFIaPAC3JNN1EH1kjWjtTkzSeYA
4.სისხლის სამართლის კერძო ნაწილი. წიგნი 2. მ.ლეკვეიშვილი, ნ.თოდუა და გ.მამულაშვილი. გამომცემლობა ,,მერიდიანი“, თბ. 2017