ინფორმაციის ღია წყაროებში მოპოვება.

ავტორი: გიორგი იაშვილი , რეზიკო ჩალაძე , დავით ბეგაშვილი, ვიქტორია საგრადიანი, ლუკა სანარსკი
ორგანიზაცია: კავკასიის უნივერსიტეტი, N20-ე საჯარო სკოლა, N87-ე საჯარო სკოლა, N157 საჯარო სკოლა, N199 საჯარო სკოლა

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: ღია წყაროებში ინფორმაციის მოპოვება, სოც. ინჟინერია, OSINT, ინფორმაციის გაჟონვა
აბსტრაქტი. მოცემულ სტატიაში თქვენ გაეცნობით ინფორმაციის ღია წყაროებიდან მოპოვებას და მათ გამოყენებას. თუ რა საფრთხის შემცველი შეიძლება გახდეს არასწორი ინფორმაციის გაჟონვა ან როგორ შეიძლება ის გამოვიყენოთ ეთიკურ ჰაკინგში. ამასთანავე განხილული იქნება მსგავსი ტექნიკით განხორციელებული ცნობილი შეტევები. საბოლოოდ კი შეხვდებით რეკომენდაციებს საკუთარი იდენტობის უკეთესად დასაცავად.

ბიბლიოგრაფია

1.R. Layton P. Watters - Automating Open Source Intelligence – 2015
2.N. A. Hassan, R. Hijazi - Open Source Intelligence Methods and Tools: A Practical Guide to Online Intelligence, 2018
3.A., Babak, B., P. Saskia, S., Fraser - Open Source Intelligence Investigation, 2016