გასაღები კრიპტოგრაფიაში და მათი მნიშვნელობა უსაფრთხოებისთვის

ავტორი: მაქსიმ იავიჩი , საბა ჩალაძე. დავით ღელაღუტაშვილი, დაჩი გრძელიშვილი., ალექსი ბერიშვილი. თორნიკე კუმელაშვილი.
ორგანიზაცია: კავკასიის უნივერსიტეტი, N192 საჯარო სკოლა, N199 საჯარო სკოლა

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: კრიპტოგრაფია, გასაღები, უსაფრთხოება
აბსტრაქტი. აღნიშნულ სტატიაში, ჩვენ გავეცანით გასაღების გამოყენების ძირითად პრინციპებს კრიპტოგრაფიაში და მის მნიშვნელობას უსაფრთხოებაში. ჩვენ, ასევე, მიმოვიხილეთ RSA ალგორითმი, რომელიც გამოიყენება თანამედროვე კომპიუტერებში, შეტყობინების დაშიფრვისა და განშიფვრისათვის.

ბიბლიოგრაფია

1.What is Encryption & How Does It Work? medium.com 2017.
2.T.Anton, The need to manage both symmetric and asymmetric keys, cryptomathic.com. 2019
3.Giorgos-Nektarios Panayotidis, The Role of the Key in Cryptography & Cryptosystems, study.com
4.Symmetric vs. Asymmetric Encryption – What are differences?, ssl2buy.com
5.M Iavich, G Iashvili, A Gagnidze, L Nachkebia, S Khukhashvili, THE ANALYSIS OF THE DIFFERENCE OF 4G AND 5G SECURITIES, Scientific and practical cyber security journal