რეკომენდაციები ავტორებს

პუბლიკაციისთვის, გამოაგზავნეთ სტატიები შემდეგ ელ-ფოსტაზე: info@scsa.ge
სტატია უნდა იყოს MS Word-ის ფორმატში, ინგლისურ, ქართულ ან რუსულ ენაზე.

სტატიაში უნდა იყოს მითითებული შემდეგი მონაცემები:
• სტატიის სათაური. სათაური უნდა იყოს სტატიის და ინგლისურ ენებზე.
• სტატიის რუბრიკა (იხ. ჩამონათვალი ქვემოთ)
• ინფორმაცია ავტორების შესახებ – გვარი, სახელი, მამის სახელი (სრულად), ელ-ფოსტის მისამართი,  სამეცნიერო ხარისხი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), სამუშაო პოზიცია, სამუშაო /სასწავლო ადგილი (სტატიის და ინგლისურ ენებზე).
• ანოტაცია/რეზიუმე აქტუალობის და თემის სიახლის, მთავარი ასპექტების შესახებ, ანოტაცია უნდა იყოს სტატიის და ინგლისურ ენებზე.
• სტატიის საკვანძო სიტყვები (5–10 სიტყვა).
• ბიბლიოგრაფიული სია.

ნამუშევრებისთვის გამოიყენეთ ეს .docx შაბლონი

რუბრიკები:

 • კრიპტოგრაფია
 • კიბერ დანაშაული
 • საინფორმაციო ომი
 • ცნობიერების ამაღლება
 • კიბერჰიგიენა
 • აპარატული უზრუნველყოფის უსაფრთხოება
 • ინფორმაციის უსაფრთხოება
 • ქსელის უსაფრთხოება
 • შეღწევადობის ტესტი
 • პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოება
 • მომხმარებლის უსაფრთხოება

გამოქვეყნება უფასოა!

კითხვის არსებობის შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით საკონტაქტო გვერდის მეშვეობით.