რეკომენდაციები ავტორებს

პუბლიკაციისთვის, გამოაგზავნეთ სტატიები შემდეგ ელ-ფოსტაზე: info@scsa.ge
სტატია უნდა იყოს MS Word-ის ფორმატში, სტატია უნდა იყოს ინგლისურ, ქართულ ან რუსულ ენაზე.

სტატიაში უნდა იყოს მითითებული შემდეგი მონაცემები:
• სტატიის სათაური. სათაური უნდა იყოს სტაიის ენაზე და ასევე ინგლისურ ენაზე.
• სტატიის რუბრიკა
• ინფორმაცია ავტორების შესახებ – ელ-ფოსტის მისამართი, გვარი, სახელი, მამის სახელი (სრულად), სამეცნიერო ხარისხი, სამუშაო პოზიცია, სამუშაო /სასწავლო ადგილი (სტატიის ენაზე და ასევე ინგლისურ ენაზე).
• ანოტაცია აქტუალობის და თემის სიახლის შესახებ, მთავარი ასპექტების შესახებ, ანოტაცია უნდა იყოს სტატიის ენაზე და ასევე ინგლისურ ენაზე.
• სტატიის საკვანძო სიტყვები (5–10 სიტყვა).
• ბიბლიოგრაფიული სია

ნამუშევრებისთვის გამოიყენეთ ეს .docx შაბლონი

რუბრიკები:

 • კრიპტოგრაფია
 • კიბერ დანაშაული
 • საინფორმაციო ომი
 • ცნობიერების ამაღლება
 • კიბერჰიგიენა
 • აპარატული უზრუნველყოფის უსაფრთხოება
 • ინფორმაციის უსაფრთხოება
 • ქსელის უსაფრთხოება
 • შეღწევადობის ტესტი
 • პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოება
 • მომხმარებლის უსაფრთხოება

პუბლიკაცია უფასოა!

კითხვის გაჩენის შემთხვევაში, დაგვიკავშირდით საკონტაქტო გვერდის მეშვეობით