March 2020
Issue No: 1
Month: March
Year: 2020
Maksim Iavich, Tamuna Kuchukhidze, Avtandil Gagnidze, Giorgi Iashvili
Linetskyi Artem, Babenko Tetiana, Myrutenko Larysa, Vialkova Vira
Natia Pilashvili, Mariam Kikliashvili
Anatoliy Hrytsak, Vasyl Kinzeryavyy, Dmytro Prysiazhnyi, Yuliia Burmak, Yevhen Samoylik
V. Khoroshko, V. Artemov, I. Ivanchenko, M. Brailovskyi
Sergiy Gnatyuk, Tetiana Okhrimenko, Sergiy Dorozhynskyy, Andriy Fesenko