Март 2020
Выпуск No: 1
Месяц: Март
Год: 2020
მაქსიმ იავიჩი, თამარი კუჭუხიძე, ავთანდილ გაგნიძე, გიორგი იაშვილი
ნათია ფილაშვილი, მარიამ კიკლიაშვილი
Anatoliy Hrytsak, Vasyl Kinzeryavyy, Dmytro Prysiazhnyi, Yuliia Burmak, Yevhen Samoylik
V. Khoroshko, V. Artemov, I. Ivanchenko, M. Brailovskyi
Sergiy Gnatyuk, Tetiana Okhrimenko, Sergiy Dorozhynskyy, Andriy Fesenko