ჟურნალის შესახებ

სამეცნიერო-პრაქტიკული კიბერ უსაფრთხოების ჟურნალი შექმნილია “სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის (SCSA)” ბაზაზე. ჟურნალის მთავარ მიმართულებას წარმოადგენს კიბერ უსაფრთხოების სხვადასხვა ასპექტების კვლევა.

კიბერ უსაფრთხოების სამეცნიერო და პრაქტიკული ჟურნალი არის ახალი საერთაშორისო, რეცენზირებადი ჟურნალი, რომელშიც ქვეყნდება კიბერ უსაფრთხოების ექსპერტების მიერ მომზადებულ დეტალურ სტატიები და თემატური კვლევები. კვლევების შედეგების გამოყენება შესაძლებელია როგორც აკადემიური, ისე არა-აკადემიური მიზნებისათვის.

სამეცნიერო და პრაქტიკულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ჟურნალში განხილულია კიბერ უსაფრთხოების მიმართულებით აკადემიურ, სამთავრობო, კორპორაციულ, ფინანსურ, სამხედრო და არაკომერციულ სექტორებში არსებული ინოვაციები. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ქვეყნდება კვარტალში ერთხელ.