ჟურნალის შესახებ

სამეცნიერო-პრაქტიკული კიბერ უსაფრთხოების ჟურნალი შექმნილია “სამეცნიერო კიბერ უსაფრთხოების ასოციაციის (SCSA)” ბაზაზე, ჟურნალის მთავარი მიმართულებას კიბერ უსაფრთხოება წარმოადგენს.

კიბერუსაფრთხოების სამეცნიერო და პრაქტიკული ჟურნალი არის ახალი საერთაშორისო, რეცენზირებადი ჟურნალი, რომელშიც ქვეყნდება კიბერ უსაფრთხოების ექსპერტების მიერ მომზადებულ დეტალურ სტატიები და თემატური კვლევებს სხვა კიბერ უსაფრთხოების ექსპერტებისათვის.

სამეცნიერო და პრაქტიკულ გამოცდილებაზე დაყრდნობით ჟურნალი ასახავს კიბერ უსაფრთხოების სფეროში ინოვაციებს, აკადემიურ, სამთავრობო, კორპორაციულ, ფინანსურ, სამხედრო და არაკომერციულ სექტორებში. სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი ქვეყნდება კვარტალში ერთხელ