გამოყენების პირობები

სამეცნიერო და პრაქტიკული ჟურნალი კიბერზე (SPCSJ) არის ღია ხელმისაწვდომი ჟურნალი. გამოცემა SPCSJ- ში უფასოა. ჩვენს მიერ გამოქვეყნდება სარედაქციო საბჭოს მიერ დამტკიცებული ყველა სტატია 4-6 კვირის განმავლობაში, რაც მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ამ თემაში. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში ჩვენ არ შეგვიძლია ვუზრუნველყოთ გავრცელება და დროის განაწილება.

ეს არის ღია ტიპის ჟურნალი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა მასში განთავსებული მასალა არის ღია წვდომაში და შესაძლებელია იქნეს გამოყენებული ჟურნალის მომხმარებლის ან მისი ინსტიტუციის მიერ. მომხმარებელს აქვს საშუალება წაიკითხოს, ატვირთოს, დააკოპიროს, გაავრცელოს, დაბეჭდოს, მოიძიოს ან მიუთითოს ტექსტი სტატიებიდან ან გამოიყენოს ეს უკანასკნელი ყველანაირი კანონიერი ხერხით, რისთვისაც არ არის საჭირო წინასწარი შეთანხმება სტატიის ავტორებთან ან გამომცემელთან, რაც ეთანხმება ღია BOAI წვდომის წესებს

პირს რომელიც იყენებს ამ ვებსაიტის შეუძლია იხილოს, გამოაქვეყნოს ან შეინახოს სტატიების ასლი ჟურნალიდან, იმ პირობით, რომ სტატიები გამოიყენება მხოლოდ მისი არაკომერციული საქმიანობისათვის.

ამ ჟურნალის ნებისმიერი სახით გამოყებევა ან / და ასლი მთლიანად ან ნაწილობრივ უნდა შეიცავდეს ბიბლიოგრაფიულ ციტირებას, მათ შორის ავტორის მონაცემებს, თარიღს, სტატიის სათაურს, ჟურნალის დასახელებას და URL-ს. მასალის კოპირებისას, იგი უნდა შეიცავდეს საავტორო უფლებების შედგენის ასლს. SPCSJ არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი დაგვიანებაზე ან სხვა გაუმართაობაზე სისტემაში. მაგრამ ტექნიკურმა პერსონალმა უნდა მიიღოს გონივრული ძალისხმევა, რათა მოაგვაროს ნებისმიერი პროგრამული პრობლემა იმ მასალებთან, რომლების შესახებაც მათ გააჩნიათ ინფორმაცია.

საავტორო უფლებების სხვა საკითხებთან დაკავშირებით, გთხოვთ, მოგვმართოთ: info@scsa.ge