გამოყენების პირობები

სამეცნიერო-პრაქტიკული კიბერ უსაფრთხოების ჟურნალი (SPCSJ) არის ღია ხელმისაწვდომი (open-access) ჟურნალი. გამოცემა SPCSJ- ში უფასოა. სტატიების მიღების ვადის გასვლის შემდგომ 4-6 კვირის განმავლობაში ჟურნალში გამოქვეყნდება სარედაქციო საბჭოს მიერ დამტკიცებული ყველა სტატია, რაც მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს შესაბამისი სფეროს განვითარებასა და კვლევაში. ჟურნალის რედაქცია არ უზრუნველყოფს სტატიის გავრცელებას.

ეს არის ღია ტიპის ჟურნალი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველა მასში განთავსებული მასალა არის ღია წვდომაში და შესაძლებელია მისი გამოყენება ჟურნალის მომხმარებლის ან მისი ინსტიტუციის მიერ. მომხმარებელს აქვს საშუალება წაიკითხოს, ატვირთოს, დააკოპიროს, გაავრცელოს, დაბეჭდოს, მოიძიოს ან/და მიუთითოს ტექსტი სტატიებიდან ან გამოიყენოს ეს უკანასკნელი ყველანაირი კანონიერი გზით, რისთვისაც არ არის საჭირო წინასწარი შეთანხმება სტატიის ავტორებთან ან/და გამომცემელთან, რაც შესაბამისობაშია BOAI ღია წვდომის წესებთან.

პირს რომელიც იყენებს წინამდებარე ვებ-გვერდს შეუძლია წაიკითხოს, გამოაქვეყნოს ან შეინახოს სტატიების ასლი ჟურნალიდან, იმ პირობით, რომ სტატიების გამოყენება მოხდება მხოლოდ არაკომერციული მიზნებით.

ამ ჟურნალის ნებისმიერი სახით მთლიანად ან ნაწილობრივ გამოყენებისას მითითებული უნდა იყოს ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია, მათ შორის ავტორის მონაცემები, თარიღი, სტატიის სათაური, ჟურნალის დასახელება, გამოცემა და სტატიის ბმული. მასალის კოპირებისას მითითებული უნდა იყოს საავტორო უფლებების შედგენის ასლი. SPCSJ არ არის პასუხისმგებელი ნებისმიერი დაგვიანებაზე ან სისტემაში არსებული სხვა გაუმართაობაზე. მაგრამ ტექნიკურმა პერსონალმა უნდა მიიღოს გონივრული ძალისხმევა, რათა მოაგვაროს ნებისმიერი პროგრამული პრობლემა, მსგავსის აღმოჩენის/მითითების შემთხვევაში.

საავტორო უფლებებთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, გთხოვთ, მოგვმართოთ: info@scsa.ge