ლიცენზია

ქვემოთ მოცემულია SCSA- ს მიერ შემოთავაზებული მომხმარებლის ლიცენზიები, რომლებიც ვრცელდება SPCSJ- ში გამოქვეყნებულ სტატიებზე. მომხმარებლის ლიცენზიები განსაზღვრავს მკითხველის მიერ სტატიების დამატებითი შეთანხმების გარეშე გამოყენების პირობებს.

Creative Commons Attribution – NonCommercial – NoDerivs 4.0 (CC BY – NC – ND)

მომხმარებელს აქვს უფლება დააკოპიროს, გაავრცელოს სტატია, თუ კი ეს ხდება არაკომერციული მიზნით. მაგრამ არ შეუძლია სტატიის გავრცელება, თუ იგი არის ნებისმიერი სახით შეცვლილი ან რედაქტირებული. მომხმარებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შესაბამისი ინფორმაცია, ბმული ლიცენზიაზე, და იყო თუ არა მასში შეტანილი ცვლილებები. მომხმარებელს შეუძლია ამის განხორციელება ნებისმიერი გონივრული მეთოდით.

→ License Deed

→ Legal Code