ლიცენზია

ქვემოთ მოცემულია SCSA- ს მიერ შემოთავაზებული მომხმარებლის ლიცენზიები, რომლებიც ვრცელდება SPCSJ- ში გამოქვეყნებულ სტატიებზე. მომხმარებლის ლიცენზიები განსაზღვრავს როგო შეუძლია მკითხველს და  საზოგადოებას, გამოიყენოს სტატია დამატებითი შეთანხმების გარეშე.

Creative Commons Attribution – NonCommercial – NoDerivs 4.0 (CC BY – NC – ND)

მომხმარებელს აქვს უფლება დააკოპიროს, გაავრცელოს სტატია, თუ კი ეს ხდება არაკომერციული მიზნით. მაგრამ არ შეუძლია სტატიის გავრცელება, თუ იგი არის შეცვლილი ან რედაქტირებული ნებისმიერი სახით. მომხმარებელი ვალდებულია წარმოადგინოს შესაბამისი ინფორმაცია, ბმული ლიცენზიაზე, და იყო თუ არა მასში შეტანილი ცვლილებები. მომხმარებელს შეუძლია ამის განხორციელება ნებისმიერი გონივრული მეთოდით.

→ License Deed

→ Legal Code