სტალინისეული კიბერ დანაშაული

ავტორი: ნატალია პატარკაცაშვილი , ანი დეკანოსიძე
ორგანიზაცია: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: კიბერ დანაშაული, სტალინი, კიბერ ქურდობა, ვირუსული პროგრამები, იდენტიფიკაციის ქურდობა, ინტერნეტი
აბსტრაქტი. კიბერ დანაშაული ოცდამეერთე საუკუნის მოვლენაა, თუმცა ისტორია მრავალ კიბერდამნაშავეს გვაცნობს, რომელთა შორისაც ყველაზე დიდი სტალინია, ადამიანი, რომელმაცინტერნეტისა და კომპიუტერის გარეშე შეძლო მე-20 საუკუნის ყველაზე დიდი კიბერდანაშაულის ჩადენა. ამდენად ვფიქრობთ, რომ ორ სხვადასხვა საუკუნეს შორის პარალელისგავლება ძალიან საინტერესო და ინოვაციურია. ჩვენ ფაქტებზე დაყრდნობით განვიხილავთსტალინის ,,კიბერ’’ დანაშაულის სრულ სქემას

ბიბლიოგრაფია

შსს-ის არქივში დაცული დოკუმენტური მასალა
https://police.ge/files/proeqtebi_reporma%20photos/organizebulidanashauli/ kiberdanashauli-informacia-moqalaqeebistvis.pdf