ჰეშზე დაფუძნებული ელექტრონული ხელმოწერის ზომის შემცირების იდეები

ავტორი: გიორგი ლაბაძე, ირაკლი ფირცხალავა
ორგანიზაცია: საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: ჰეშზე დაფუძნებული, ელექტრონული ხელმოწერები, ხელმოწერის ზომა
აბსტრაქტი. მონაცემთა დაშიფვრას აქვს ტრადიციული გზა დაიცვას სხვადასხვა სახის სენსიტიური ინფორმაცია. ახლო მომავალში მოსალოდნელია კვანტური კომპიუტერების მასიური წარმოება. კვანტურ კომპიუტერს შეუძლია გატეხოს კლასიკური კრიფტო სქემები. აქედან გამომდინარე, კლასიკური დაშიფრის სქემები შესაძლებელია გარდაიქმნას გამოუსადეგარ სქემებად კვანტური კოპიუტერით შეტევების წინააღმდეგ. ეს მოითხოვს კვლევითი მიდგომების შემუშავებას. უნდა შემუშავდეს კრიფტო სისტემები, რომელთაც ექნებათ იმუნიტეტი კვანტური კომპიუტერით შეტევების წინააღმდეგ. ეს სტატია აღწერს რამდენიმე ხელმოწერის სქემას, რომელიც შესაძლებელია მოისაზრებოდეს კვანტური კომპიუტერით შეტევის წინააღმდეგ მდგრადად. თუმცა, სქემებს აქვთ ეფექტურობის პრობლემა. სქემების ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა გახლავთ ხელმოწერის გრძელი ზომა. სტატიაში შემოთავაზებულია ხელმოწერის ზომის შემცირების იდეა და მეთოდოლოგიები.

ბიბლიოგრაფია

1.Gagnidze A., Iavich M., Iashvili G., (2017) Analysis of post quantum cryptography use in practice. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2, 12: 29-36
2.Gagnidze, A., Iavich, M., Iashvili, G., Novel version of merkle cryptosystem, Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, 2017
3.Iavich, M., Gagnidze, A., Iashvili, G., Hash based digital signature scheme with integrated TRNG, CEUR Workshop Proceedings, 2018
4.Paquin C., Stebila D., Tamvada G. (2020) Benchmarking Post-quantum Cryptography in TLS. In: Ding J., Tillich JP. (eds) Post-Quantum Cryptography. PQCrypto 2020. Lecture Notes in Computer Science, vol 12100. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-44223-1_5
5.Ajtai, M. (1986) Generating hard instances of lattice problems. In Complexity of computations and proofs, volume 13 of Quad. Mat., pp. 1-32. Dept. Math., Seconda Univ. Napoli, Caserta (2004). Preliminary version in STOC 1996. 8. Babai, L.: On Lovász lattice reduction and the nearest lattice point problem. Combinatorica, 6:1*13
6.Buchmann J., Dahmen E., Ereth S., Hülsing A., Rückert M. (2011) On the Security of the Winternitz One-Time Signature Scheme In: Nitaj A., Pointcheval D. (eds) Progress in Cryptology – AFRICACRYPT 2011. Lecture Notes in Computer Science, vol 6737. Springer, Berlin, Heidelberg
7.R. Merkle. (1979) Secrecy, authentication and public key systems / A certified digital signature Ph.D. dissertation, Dept. of Electrical Engineering, Stanford University.
8.Hu Z., Gnatyuk S., Okhrimenko T., Tynymbayev S. and Iavich M. High-speed and secure PRNG for cryptographic applications, International Journal of Computer Network and Information Security, Issue 12 (3), pp. 1-10, 2020