უსადენო ქსელზე ორიენტირებული თავდასხმები და მათი პრევენცია

ავტორი: გიორგი იაშვილი, გიორგი მელაძე, გეგი ჩაჩიბაია, ლაშა ჯანჯალაშვილი, გეგა შავდათუაშვილი
ორგანიზაცია: კავკასიის უნივერსიტეტი, კომაროვი, 1 კლასიკური გიმნაზია, აია -Gess

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: Wireless-Wifi(უსადენო), Wired(სადენიანი).
აბსტრაქტი. მოცემული სტატია განასხვავებს უსადენო (wireless-wifi) და სადენიან (wired) ქსელებს, კერძოდ განიხილავს უსადენო და სადენიანი ქსელების უსაფრთხოების მინუსებს და პლიუსებს, ასევე მოცემულია რეკომენდაციები მათ შედარებით მეტად უსაფრთხოდ გამოყენებისთვის

ბიბლიოგრაფია

1.Computer Networking: A Top-Down Approach (6th Edition) – Kurose and Ross
2.Wireless Networks by Clint Smith and Daniel Collins (2014)
3.Wireless Networking Absolute Beginner’s Guide by Michael Miller (2013)
4.S Gnatyuk, V Kinzeryavyy, M Iavich, D Prysiazhnyi, K Yubuzova, High-Performance Reliable Block Encryption Algorithms Secured against Linear and Differential Cryptanalytic Attacks, ICTERI Workshops, 657-668