ვეფხისტყაოსანი – მე-20 საუკუნის საინფორმაციო ომის იარაღი

ავტორი: ნატალია პატარკაცაშვილი, ანი დეკანოსიძე
ორგანიზაცია: ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: საინფორმაციო ომი, ხელოვნება, სტალინი, ,,ვეფხისტყაოსანი’’, პროპაგანდა, მე-20 საუკუნე
აბსტრაქტი. 21-ე საუკუნის მთავარ ,,მონაპოვრად’’ თანამედროვე მსოფლიო სწორედსაინფრომაციო ომს მიიჩნევს. თუმცა ცოტამ თუ იცის, რომ სტალინი, ჯერ კიდევ ამ ტერმინისდანიშნულების გაგებამდე, აქტიურად იყენებდა სასურველი ინფორმაციის გავრცელეებისსხვადასხვა ტექნიკებს, მათ შორის ხელოვნებას და ამ გზით, არაერთი საინფრომაციო ომისმოგებაც შეძლო. ამდენად, ვფიქრობთ, რომ საზოგადოებისთვის საინტერესო იქნება,,დიდი ბელადის’’ ფარული გეგმების და მისი პროპაგანდისტული მანქანის მოუშაობისსქემის გაცნობა.

ბიბლიოგრაფია

თამარ ბელქანია -,,სტალინური კულტУРА!’’
შსს-ის არქივში დაცული დოკუმენტური მასალა