თანამედროვე საფრთხეები კრიპტოვალუტაში

ავტორი: ქეთევან მაღრაძე, ნუცა ქართლელიშვილი, ნათია ტარიელაშვილი
ორგანიზაცია: 141-ე საჯარო სკოლა, , 186-ე საჯარო სკოლა, 45-ე საჯარო სკოლა

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: კრიპტოგრაფია, კრიპტოგრაფიის გასაღები, კრიპტოვალუტა, კრიპტოვალუტის საფრთხეები, სტეიბლქოინი, ლუნა, ტერა, ვალუტა დაცემა, თოქენები.
აბსტრაქტი. ნაშრომში აღწერილია კრიპტოგრაფიის მნიშვნელობა, მისი როლი კრიპტოვალუტაში, კრიპტოვალუტა, საფრთხეები და კრიპტო ისტორიაში ყველაზე დიდი კოლაფსი- Terra ეკოსისტემის დაცემა. ნაშრომის ავტორები გვთავაზობენ21-ე საუკუნის ყველაზე აქტუალური თემების განმარტებასა და ანალიზს.

ბიბლიოგრაფია

1. “A Brief History of Encryption (and Cryptography).” Thales Group, November 21, 2022. https://www.thalesgroup.com/en/markets/digital-identity-and-security/magazine/brief-historyencryption
2. Richards, Kathleen. “What Is Cryptography? Definition from Searchsecurity.” Security. TechTarget, September 27, 2021. - https://www.techtarget.com/searchsecurity/definition/cryptography?amp=1
3. “Home.” Cryptography and its Types. Accessed December 24, 2022. - https://www.geeksforgeeks.org/cryptography-and-its-types/amp/
4. Seth, Shobhit. “Explaining the Crypto in Cryptocurrency.” Investopedia. Investopedia, December 19, 2022. - https://www.investopedia.com/tech/explaining-crypto-cryptocurrency/
5. “How Cryptography Is Used in Cryptocurrency.” World Crypto Index. Accessed December 24, 2022. https://www.worldcryptoindex.com/how-cryptography-is-used-cryptocurrency/
6. “Cryptocurrency.” Definition. Accessed December 24, 2022. - https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/cryptocurrency
7. Hertig, Alyssa. “What Is a Stablecoin?” CoinDesk Latest Headlines RSS. CoinDesk, September 16, 2022. - https://www.coindesk.com/learn/what-is-a-stablecoin/
8. Robert Roohparvar, 2022 “the cybersecurity risks of Cruptocurrency” - https://www.infoguardsecurity.com/the-cybersecurity-risks-of-cryptocurrency/
9. Emma Newbery, 2021 “what we can learn from OneCoin crypto’s biggest scam?” - https://www.fool.com/the-ascent/cryptocurrency/articles/what-we-can-learn-from-onecoincryptos-biggest-scam/
10. YL Computing, 2022 “რა არის მაინინგი და რატომ გამოიყენება კრიპტოვალუტაში?” - https://pcclean.io/ka/what-is-mining-and-why-is-it-used-in-cryptocurrency/
11. Nic Carter, 2021 “How much energy does Bitcoin actually consume?” - https://hbr.org/2021/05/how-much-energy-does-bitcoin-actually-consume
12. Q.ai - Powering a Personal Wealth Movement. “What Really Happened to Luna Crypto?” Forbes. Forbes Magazine, October 12, 2022.- https://www.forbes.com/sites/qai/2022/09/20/whatreally-happened-to-luna-crypto/?sh=65588f304ff1
13. “Terra (Luna) Crypto Price Prediction for 2022, 2025, and 2030.” StormGain, September 30, 2022. - https://stormgain.com/blog/terra-luna-price-prediction
14. “უმსხვილესისტეიბლკოინიკოლაფსშია - კრიპტო-ინდუსტრია $40- მილიარდიანისკანდალისწინაშე.” bm.ge. Accessed December 24, 2022. - https://bm.ge/ka/article/umsxvilesi-steiblkoini-kolafsshia---kripto-industria-40-miliardianiskandalis-winashe/108567
15. Krisztian Sandor and Ekin Genç. “The Fall of Terra: A Timeline of the Meteoric Rise and Crash of UST and Luna.” CoinDesk Latest Headlines RSS. CoinDesk, December 22, 2022. - https://www.coindesk.com/learn/the-fall-of-terra-a-timeline-of-the-meteoric-rise-and-crash-ofust-and-luna/
16. Dawn Allcot, and GOBankingRates GOBankingRates is a publication for all things personal finance. “Terra 2.0 (Luna) Price Prediction.” Nasdaq. Accessed December 24, 2022. - https://www.nasdaq.com/articles/terra-2.0-luna-price-prediction
17. CoinMarketCap. “Black Swan Event: CoinMarketCap.” CoinMarketCap Alexandria. CoinMarketCap, August 21, 2021. - https://coinmarketcap.com/alexandria/glossary/black-swanevent
18. Gagnidze, M. Iavich, G. Iashvili, Some Aspects of Post-Quantum Cryptosystems, Abstract book, EURO-ASIA FORUM IN POLITICS ECONOMICS AND BUSINESS – 2016, JULY 21-22, 2016, BELGRADE, SERBIA
19. Increasing Usability of TLS Certificate Generation Process Using Secure Design; G. Iashvili, M. Iavich, A. Gagnidze, S. Gnatyuk; IVUS-2020; http://ceur-ws.org/Vol-2698/; 2020.