რუსული კიბერაქტორების მოკლე დახასიათება უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის წინ

ავტორი: ანდრო გოცირიძე
ორგანიზაცია: ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: კიბერ მსახიობები, თავდასხმის მეთოდები, კიბერთავდაცვა, კიბერ ომი
აბსტრაქტი. ზღვარი სახელმწიფო და არასახელმწიფო კიბერაქტორებს შორის რუსეთში წაშლილია. ეს აქტორები ინტენსიურად თანამშრომლობენ ერთმანეთთან, მოქმედებენ კოორდინირებულად, ხშირად იყენებენ კრიმინალური ჯგუფების საფარს და ახორციელებენ რუსეთის სახელმწიფო ინტერესებს, რაც საფრთხეს უქმნის საქართველოს და მთელ დასავლურ საზოგადოებას. სტატიაში დახასიათებულია ჩვენთვის ცნობილი კიბერ ჯგუფები, რომლებიც პირდაპირ ან ირიბად არიან დაკავშირებული რუსულ სახელმწიფო სისტემასთან. აღწერილია მათი პასუხისმგებლობის ზონები, მოტივაცია, შეტევის მეთოდები უკრაინაში სრულმასშტაბიანი შეჭრის წინ. აღნიშნულის ცოდნა დაგვეხმარება საქართველოში ეფექტური კიბერთავდაცვის მოდელების ჩამოყალიბებაში.

ბიბლიოგრაფია

Janne Hakala, Jazlyn Melnychuk. Russia’s strategy in Cyberspace. e NATO StratCom COE. Riga, June 2021. ISBN: 978-9934-564-90-1
Joint Cybersecurity Advisory co-authored by authorities of the United States, Australia, Canada, New Zealand, and the United Kingdom. Russian State-Sponsored and Criminal Cyber Threats to Critical Infrastructure. April 20. 2020
Defence Intelligence Agency. Russia Military Power - building a military to support great power aspirations. dia-11-1704-161. www.dia.mil/military-power-publications
UK Foreign and Commonwealth Office Report “UK exposes Russian involvement in SolarWinds cyber compromise” 2021
Hearing: Worldwide Cyber Threats (Open). Testimony of The Honorable James Clapper, Director of National Intelligence. September 10, 2015. https://docs.house.gov/meetings/IG/IG00/20150910/103797/HHRG-114-IG00-Wstate-ClapperJ-20150910.PDF
Nakashima E. and Timberg C. Russian government hackers are behind a broad espionage campaign that has compromised U.S. agencies, including Treasury and Commerce, The Washington Post, 14 December 2020
Russia’s Cyber Tactics: Lessons Learned in 2022 — SSSCIP analytical report on the year of Russia’s full-scale cyberwar against Ukraine. 2023