ივნისი 2021
ნომერი: 2
თვე: ივნისი
წელი: 2021
Volodymyr Khoroshko, Volodymyr Artemov, Oleksandr Lytvynenko, Mykola Brailovskyi