ივნისი 2019
ნომერი: 2
თვე: ივნისი
წელი: 2019
Sergiy Gnatyuk, Maksim Iavich, Giorgi Iashvili, Andriy Fesenko
Giorgi Iashvili, Maksim Iavich, Sergiy Gnatyuk, Andriy Fesenko
ნატალია პატარკაცაშვილი , ანი დეკანოსიძე
Maksim Iavich, Sergiy Gnatyuk, Giorgi Iashvili, Andriy Fesenko