სექტემბერი 2020
ნომერი: 3
თვე: სექტემბერი
წელი: 2020
მ. იავიჩი, გ.იაშვილი, ა. გაგნიძე, ლ.ნაჭყეპია ,შ. ხუხაშვილი
ლუკა ნაჭყებია, ნოდარ უგლავა, ქეთევან გრძელიძე,