მარტი 2020

No: 1 თვე: მარტი წელი: 2020  გადმოწერეთ სრული ნომერი 1Linetskyi Artem, 2Babenko Tetiana, 3Myrutenko Larysa, 4Vialkova Vira Станислав Забара, Юрий Хлапонин, Леся Козубцова Iryna Dmytrieva1, Oleksandr Oksiiuk2 კრიპტოგრაფია ნათია ფილაშვილი, მარიამ კიკლიაშვილი კრიპტოგრაფია Anatoliy Hrytsak1, Vasyl Kinzeryavyy2, Dmytro Prysiazhnyi1, Yuliia Burmak3, Yevhen Samoylik2 V. Khoroshko 1, V. Artemov 1, I....