სექტემბერი 2021

ნომერი: 3 თვე: სექტემბერი წელი: 2021  გადმოწერეთ სრული კრებული ვლადიმერ სვანაძე კიბერ უსაფრთხოება Dr. Lamek Kiprutto Ronoh სოციალური მედია Sergiy Gnatyuk, Rat Berdibayev, Yuliia Burmak, Dinara Ospanova კიბერ უსაფრთხოება Yuri Khlaponin, Ph.D., Lesya Kozbtsova, Igor Kozubtsov ინფორმაციული უსაფრთხოება, კიბერ უსაფრთხოება Volodymyr Khoroshko, Volodymyr Artemov, Lytvynenko Oleksandr, Mykola Brailovskyi, ინფორმაციული ომი...