სარეკომენდაციო სისტემების გამოყენება კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით

ავტორი: Giorgi Iashvili , Roman Odarchenko , Sergii Gnatyuk, Avtandil Gagnidze
ორგანიზაცია: Caucasus University, Tbilisi, Georgia, National Aviation University, Kyiv, Ukraine, East West University, Tbilisi, Georgia

კატეგორია:

საკვანძო სიტყვები: სარეკონებდაციო სისტემა, თადასხმის ანალიზი, მონაცეცმებთან მუშაობა;
აბსტრაქტი. ნაშრომი აღწერს ვებ-ზე დაფუძნებულ ინტეგრირებულ სისტემას, რომელიც აანალიზებს უსაფრთხოების პოტენციურ საკითხებს, რამაც შეიძლება გავლენა მოახდინოს გარკვეულ აპარატურაზე დაფუძნებულ სისტემაზე და, შესაბამისად, გვთავაზობს ოპტიმალურ გადაწყვეტილებებს. შემუშავებული სისტემა ტესტირება ხდება რეალურ სამყაროში ინდუსტრიული და კორპორატიული შემთხვევების გამოყენებით და შეფასების პროცესის შედეგი ადასტურებს, რომ მას შეუძლია მნიშვნელოვნად გააუმჯობესოს სისტემების კიბერუსაფრთხოების დონე, რომელიც ეკუთვნის სხვადასხვა ორგანიზაციებს. კვლევის შედეგად შეიქმნა ვებ-სისტემის პროტოტიპი, რომელიც აგროვებს ინფორმაციას თანამედროვე აპარატურასთან დაკავშირებული მოწყვლადობის შესახებ და აძლევს მომხმარებლებს შესაბამის რეკომენდაციებს კონკრეტული სიტუაციიდან გამომდინარე.

ბიბლიოგრაფია

1. Gagnidze, A., Iavich, M., & Iashvili, G. (2017). A Roman Version of the Merkle's Cryptosystem. Proceedings of the National Academy of Sciences of Georgia, 11(4), 28–33.
2. Deogirikar, J., & Vidhate, A. (2017). Security Breaches in IoT: A Study. In Proceedings of the International Conference on IoT in Social, Mobile, Analytics and Cloud (pp. 32-37). Coimbatore, India: IEEE.
3. Ronen, E., & Shamir, A. (2016). Extended Functional Attacks on IoT Devices: The Case of Smart Lights. In Proceedings of the European Symposium on Research in Computer Security (pp. 3-12). Zarrabrücken, Germany: IEEE.
4. Iashvili, G., Iavich, M., Gagnidze, A., & Gnatyuk, S. (2020). Increasing the Usability of the TLS Certificates Generation Process Using Safe Design, CEUR Workshop Proceedings, 2698, 35-41.
5. Lukova-Chuiko, N., Fesenko, A., Papirna, H., & Gnatyuk, S. (2021). Risk Management as a Method of Protection Against Cyber Threats, CEUR Workshop Proceedings, 2833, 103-113.
6. Iavich, M., Gnatyuk, S., Odarchenko, R., Bocu, R., & Simonov, S. (2021). The Novel System of Attacks Detection in 5G. In Lecture Notes in Networks and Systems (Vol. 226, pp. 580-591).