დეკემბერი 2018

დეკემბერი 2018
ნომერი: 4
თვე: დეკემბერი
წელი: 2018
Nikolay Brailovskyi, Valeri Kozura, Svetlana Kondakova, Volodymyr Khoroshko
Natalia Patarkatsasvhili, Elene Zakashvili, Ani Dekanosidze