დეკემბერი 2018

დეკემბერი 2018
ნომერი: 4
თვე: დეკემბერი
წელი: 2018
Mikhael Barkan, Natan Tapliashvili
Natalia Patarkatsasvhili, Elene Zakashvili, Ani Dekanosidze