დეკემბერი 2019
Issue No: 4
Month: დეკემბერი
Year: 2019
ნათია ფილაშვილი, მარიამ კიკლიაშვილი