ივნისი 2022
ნომერი: 2
თვე: ივნისი
წელი: 2022
Ebrahim Aref Ahmed Al-Sobaihi; Prof. Dr. Dr. Patrick Siegfried;
Nikolay Brailovskyi; Volodymyr Vasko; Vasily Kuzavkov; Volodymyr Khoroshko; Khokhlachova Yulia