დეკემბერი 2019

Issue No: 4 Month: დეკემბერი Year: 2019  Download full issue ილია ხუციშვილი კრიპტოგრაფია ნათია ფილაშვილი, მარიამ კიკლიაშვილი კრიპტოგრაფია ნატალია პატარკაცაშვილი, ანი დეკანოსიძე კრიპტოგრაფია ლერი სარაიდაროვი კრიპტოგრაფია Babenko Yuriy, Babenko Mykhailo Александр Уличев, Елизавета Мелешко, Виталий Хох Dr.S. Krishnan, Ms. Nidhi Arora