ივნისი 2022

ნომერი: 2 თვე: ივნისი წელი: 2022  გადმოწერეთ სრული კრებული Giulia Melotti Garibaldi კიბერ უსაფრთხოება Ebrahim Aref Ahmed Al-Sobaihi; Prof. Dr. Dr. Patrick Siegfried; კიბერ უსაფრთხოება Nikolay Brailovskyi; Volodymyr Vasko; Vasily Kuzavkov; Volodymyr Khoroshko; Khokhlachova Yulia კიბერ უსაფრთხოება Aliyu Ahmed Abubakar მოწყობილობა, პროგრამული უზრუნველყოფის უსაფრთხოება Doctor of Technical Sciences, Professor Yuri...